วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

เพลงเขมรชนบท เถา

เพลงเขมรชนบท เถา

ประวัติและที่มาของทำนอง

เพลงเขมนเป่าใบไม้ อัตรา ๒ ชั้นของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน ท่อนละ ๔ จังหวะ นายทรัพย์ นุตสถิตย์ ได้แต่งขยายขึ้นเป็น ๓ ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา ตั้งชื่อใหม่ว่า “เขมรชนบท เถา”
ต่อมา พันโท หลวงสราวุธวิชัย (สราวุธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) กับครูเจือ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ได้ร่วมกันแก้ไขทำนองเพลงเขมรชนบทของนายทรัพย์ นุตสถิตย์ ให้มีความสละสลวยมากขึ้น

บทร้องเพลงเขมรชนบทเถา

๓ ชั้น ในสารานั้นว่าท่านขุนขอม พาพวกพร้อมชีวาม้วยอาสัญ
มากลับกลายเป็นศิลาน่าอัศจรรย์ ดังหนึ่งปั้นปักดินสิ้นทุกนาย
๒ ชั้น ข้าพระบาทสืบดูจึงรู้ชัด คิดคัดเค้ามูลทูลถวาย
แม้นมิจริงดังสิ่งข้าบรรยาย ขอถวายชิวาตม์ใต้บาทบงสุ์
ชั้นเดียว พอเสร็จสาราพักตราเศร้า อุระเร่าร้อนตรึงตะลึงหลง
เสโทไหลซาบลงอาบองค์ สุดจะทรงชลนาให้อาดูร

ไม่ทราบนามผู้แต่ง

ไม่มีความคิดเห็น: